Regulamin Promocji ,,DARMOWA DOSTAWA'' z dnia 01.12.2023 r. Regulamin Promocji ,,DARMOWA DOSTAWA'' z dnia 01.12.2023 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji przeprowadzanej w Sklepie Internetowym www.edilson.pl (dalej „Sklep Internetowy”) od dnia 01.12.2023 r. od godziny 09:00 do dnia 06.12.2023 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów Produktów objętych Promocją.

1.2. Promocja nie łączy się z wyprzedażą, nie łączy się z innymi Promocjami i Rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych Promocji i Rabatów.

1.3. Organizatorem Promocji jest Edilson Jewellery z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Wincentego 114/325, 03-291 Warszawa).

1.4. Organizator Promocji udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem umowy, a Klient ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed nabyciem lub/i rozpoczęciem korzystania z Promocji. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

1.5. Skorzystanie z Promocji wiąże się z koniecznością realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym i tym samym konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

1.6. Do Promocji może przystąpić wyłącznie Klient, który jest osobą pełnoletnią i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

1.7. Korzystając z Promocji Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

§ 2 Dane kontaktowe

2.1. Adres do korespondencji: Edilson Jewellery, ul. św. Wincentego 114/325, 03-291 Warszawa.

2.2. Adres poczty elektronicznej: sklep@edilson.pl

§ 3 Zmiany w czasie trwania Promocji

3.1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, bądź przedłużenia czasu jej trwania, z powodu zaistnienia ważnych przyczyn, co nie doprowadzi jednak do naruszenia praw nabytych przez uczestników.

§ 4 Warunki udzielenia Rabatu

4.1. Promocja polega na przyznaniu Darmowej dostawy Kurierem po wpisaniu w koszyku kodu promocyjnego STNICK23.

4.2. Aby Rabat mógł zostać przyznany, Klient zobowiązany jest do umieszczenia w koszyku minimum jednego produktu z całego asortymentu Sklepu Internetowego. Rabat zostanie naliczony po wpisaniu w koszyku kodu promocyjnego STNICK23.

4.3. Rabat uwzględniony jest w koszyku. Jeśli Klient nie widzi Rabatu prosimy o upewnienie się czy Produkt jest objęty Promocją i następnie kontakt z działem obsługi klienta.

4.4. Rabat naliczany jest do Produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §1 ust. 1.1. i 1.2. Regulaminu.

4.5. Promocja łączy się z innymi Promocjami i Rabatami, chyba, że inaczej postanowiono w treści niniejszego Regulaminu lub w regulaminach innych Promocji i Rabatów.

§ 5 Zwroty i reklamacje

5.1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej lub e-mailem na podane dane kontaktowe Organizatora Promocji.

5.2. Reklamacje podlegają rozpatrzeniu w ciągu 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora Promocji.

5.3. Reklamacje na Produkty, które zostały zakupione w Promocji prosimy składać: online – formularz. Reklamacje realizowane są zgodnie z Regulaminem Sklepu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych Promocją: Klient otrzyma zwrot ceny Produktów z uwzględnieniem przyznanego Rabatu.

5.5. Odstąpienie od Umowy możliwe jest w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia.

5.6. Zwroty realizowane są zgodnie z Regulaminem Sklepu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

§ 6 Odpowiedzialność

6.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.

6.2. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:

- niepoprawnie wpisane dane przez Klienta,
- brak dostępu do sieci Internet albo ograniczenia w jego dostępności przy korzystaniu z Promocji,
- ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania lub urządzeń należących do Klienta lub będących po stronie Klienta w zakresie możliwości korzystania z Promocji,
- poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działań Klienta lub/i zaniechań w związku ze skorzystaniem z Promocji bądź nieskorzystaniem z niej,
- poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania osób trzecich niezwiązanych warunkami Promocji, a na które Organizator Promocji nie miał wpływu, 
- poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej,
- poniesione szkody jak i utracone korzyści przez osobę trzecią na skutek działań lub/i zaniechań Klienta.

6.3. Żadne zapisy Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Organizatora Promocji w jakichkolwiek kwestiach, w wypadku których wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby niezgodne z prawem lub ograniczało prawa Konsumenta.

§ 7 Dane osobowe

7.1. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności na stronie www.edilson.pl

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. W przypadku zmian Klienta obowiązuje regulamin, na podstawie którego Klient skorzystał z Promocji.

8.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa Konsumenta.

8.3. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8.4. Ewentualne spory z Konsumentem na drodze postępowania sądowego rozstrzygane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa Konsumentów.

8.5. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

 

Regulamin Promocji "DARMOWA DOSTAWA'' z dnia 01.12.2023 r. do pobrania.

do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl