Regulamin Newslettera E-mail Regulamin Newslettera E-mail

§ 1 Definicje

1.1. Newsletter – elektroniczna Usługa dystrybucyjna świadczona przez Edilson Jewellery za pośrednictwem poczty elektronicznej E-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach i wydarzeniach Edilson Jewelleru, świadczona na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie

1.2. Organizator – Edilson Jewellery z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. św. Wincentego 114/325, 03–291 Warszawa).

1.3. Rabat – przyznana Uczestnikowi przez Organizatora zniżka w wysokości 10% od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru na warunkach określonych w Regulaminie.

1.4. Regulamin Usługi Newslettera E-mail – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia Usługi Newsletter E-mail.

1.5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.6. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Edilson Jewellery prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.edilson.pl.

1.7, System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

1.8. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia Teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami Teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.

1.10. Uczestnik – osoba z którą Organizator zawarł Umowę.

1.11. Umowa – Umowa, na podstawie której Organizator świadczy na rzecz Uczestnika Usługę Newslettera E-mail.

§ 2 Informacje ogólne

2.1. Usługa Newslettera E-mail świadczona jest na podstawie Umowy.

2.2. Regulamin Usługi Newslettera E-mail określa wiążące każdego Uczestnika zasady funkcjonowania Usługi Newslettera E-mail, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora wynikające z zawarcia Umowy.

2.3. Świadczenie Usługi następuje poprzez wysyłkę za pośrednictwem wiadomości mailowych Newslettera i umożliwia wszystkim osobom, które ją zamówiły, otrzymywanie od Organizatora imiennych wiadomości typu Newsletter zawierających informacje o:

– Nowościach asortymentowych,
– Promocjach, wyprzedażach i ofertach specjalnych,
– Szczególnych wydarzeniach i akcjach związanych z marką Edilson Jewellery,
– Inspiracje produktowe i modowe,
– Trendy i ciekawostki z branży rękodzieła,
– Życzenia świąteczne i noworoczne,

wybrane dla poszczególnych Uczestników w oparciu o ustalone przez Organizatora osobiste preferencje Uczestników.

2.4. Świadczenie przez Organizatora na rzecz Uczestników Usługi Newslettera E-mail nie jest możliwe bez:

a) podania przez Uczestnika jego imienia – w celu wykonania Umowy;

b) podania przez Uczestnika jego adresu mailowego – w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy

c) ustalenia osobistych preferencji Uczestnika, w tym także w oparciu o informacje zgromadzone przy pomocy narzędzi informatycznych. Oznacza to, że treść Newslettera E-mail różni się w zależności od ustalonych przez Organizatora osobistych preferencji każdego Uczestnika indywidualnie,

2.5. Korzystanie z Usługi Newslettera E-mail jest bezterminowe i dobrowolne, co oznacza, że każdy Uczestnik, może w dowolnym momencie zrezygnować z Usługi w sposób określony w §3 ust. 3.8. poniżej.

2.6. Ze względu na opisany powyżej zakres świadczonych Usług na podstawie Umowy Organizator wskazuje, że podanie przez Uczestnika adresu E-mail jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu adresu E-mail Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

2.7. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia Usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3 Zamówienie Usługi Newslettera E-mail

3.1. Usługa Newslettera E-mail świadczona jest wyłącznie osobom, które ją zamówiły.

3.2. Zawarcie Umowy jest możliwe poprzez:

a) zamówienie Usługi Newsletter E-mail przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym,

b) zamówienie Usługi Newsletter E-mail przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym poprzez Social Media,

c) zamówienie Usługi Newsletter E-mail w Sklepie Internetowym na dedykowanym banerze na stronie głównej,

d) zamówienie Usługi Newsletter E-mail przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym,

e) zamówienie Usługi Newsletter E-mail za pośrednictwem konta w Sklepie Internetowym na dedykowanej stronie.

3.3. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 3.2. pkt a powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie Internetowym – przewidziane w odrębnym Regulaminie Sklepu Internetowego (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres E-mail w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług prowadzenia Konta, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego, zapoznać się z Polityką prywatności, ustawić hasło do konta),
– zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-mail
– podać imię – także w celu wykonania Umowy,
– podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
– zamówić Usługę Newslettera E-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a,
– kliknąć przycisk "ZAREJEWSTRUJ SIĘ" – na podany adres E-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter E-mail,
– kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter E-mail (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).

3.4. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 3.2 pkt b powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– wykonać czynności niezbędne do założenia konta w Sklepie Internetowym – przewidziane w odrębnym Regulaminie Sklepu Internetowego (w tym: podać imię, nazwisko oraz adres E-mail w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług prowadzenia konta, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego, zapoznać się z Polityka Prywatności, ustawić hasło do konta),
– zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-mail,
– podać imię – także w celu wykonania Umowy,
– podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
– zamówić Usługę Newslettera E-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a,
– kliknąć przycisk "ZAREJESTRUJ SIĘ" – na podany adres E-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter E-mail,
– kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter E-mail (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).

3.5. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 3.2. pkt c powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-mail oraz Polityką Prywatności,
– podać imię – także w celu wykonania Umowy,
– podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
– zamówić Usługę Newslettera E-mail poprzez oznaczenie odpowiedniego checkbox`a,
– kliknąć przycisk "ZAPISZ SIĘ" – na podany adres E-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter E-mail,
– kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter E-mail (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).

3.6. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 3.2. pkt d powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– podać dane niezbędne (imię, nazwisko, adres E-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie firmę i NIP) do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym – zasady podawania tych danych określone są w odrębnym Regulaminie Sklepu Internetowego,
– podać imię – także w celu wykonania Umowy,
– podać adres mailowy – także w celu identyfikacji Uczestnika, a następnie w celu wykonania Umowy,
– zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-mail, Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityka Prywatności,
– zamówić Usługę Newslettera E-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a,
– kliknąć przycisk "PŁATNOŚĆ I DOSTAWA" – na podany adres E-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter,
– kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter E-mail (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).

3.7. W celu zawarcia przez Uczestnika Umowy w sposób określony w ust. 3.2. pkt e powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– posiadać konto w Sklepie Internetowym założone na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie Sklepu Internetowego,
– zapoznać się z Regulaminem Usługi Newslettera E-mail oraz Polityka Prywatności,
– zamówić Usługę Newslettera E-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox'a dostępnego na stronie ustawień Konta,
– kliknąć przycisk "ZAPISZ" – na podany adres E-mail zostanie wówczas wysłana wiadomość zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy Usługi Newsletter E-mail,
– kliknąć na otrzymany w procesie rejestracji link aktywacyjny weryfikujący żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy subskrybentów Usługi Newsletter E-mail (w tym momencie następuje zawarcie Umowy).

3.8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi Newslettera E-mail za pośrednictwem:

a) linku zamieszczonego w wysłanej przez Organizatora wiadomości E-mail stanowiącej wykonanie Usługi Newsletter E-mail lub

b) zakładki w koncie Uczestnika, w przypadku gdy Uczestnik zawarł z Organizatorem Umowę o świadczenie Usług prowadzenia konta.

3.9. W celu rezygnacji z Usługi Newslettera E-mail w sposób określony w ust. 3.8 pkt a powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– kliknąć na link zamieszczony w treści każdej wiadomości E-mail stanowiącej wykonanie Usługi Newsletter E-mail o treści: „Jeśli chcesz całkowicie zrezygnować z subskrypcji kliknij tutaj (”www.edilson.pl/pl_PL/Newsletter/unsign”)".
– podać adres E-mail, który Uczestnik chce usunąć z bazy Newsletter E-mail prowadzonej przez Organizatora.
– nacisnąć przycisk: „WYPISZ”.

3.10. W celu rezygnacji z Usługi Newslettera E-mail w sposób określony w ust. 3.8 pkt b powyżej Uczestnik jest zobowiązany:

– wejść w koncie Uczestnika w zakładkę ”EDYCJA PROFILU”,
– odznaczyć zaznaczony checkbox ”NEWSLETTER E-MAIL”,
– nacisnąć przycisk: „ZAPISZ”.

3.11. Organizator w związku ze świadczeniem Usługi typu Newsletter E-mail wskazuje, że:

– do otrzymywania wiadomości typu Newsletter na podany adres mailowy wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
– Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Systemów Teleinformatycznych Organizatora następujących treści: (1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemów Teleinformatycznych Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usługi typu Newsletter; (2) o charakterze bezprawnym, tj. takich które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
– treści cyfrowe, składające się na Usługę typu Newsletter są chronione następującymi technicznymi środkami ochrony: ochrona przed nieuprawnionym dostępem do treści wiadomości typu Newsletter w zakresie jakim są przechowywane na serwerach Organizatora; back–up treści cyfrowych;
– treści cyfrowe, składające się na Usługę typu Newsletter nie mają wpływu na sprzęt czy oprogramowanie, za pomocą którego są one odtwarzane przez Uczestnika.

§ 4 Rabat

4.1. Uczestnicy, którzy zawarli z Organizatorem Umowę zgodnie z treścią §3 ust. 3.2 powyżej, otrzymają na podany przez siebie adres mailowy unikalny kod Rabatowy uprawniający do otrzymania Rabatu na zakupy w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie Usługi Newslettera E-mail.

4.2. Rabat będzie udzielony w ten sposób, że cena za Towary zostanie pomniejszona o wartość 10% liczoną od Regularnej ceny Towarów. Rabat nie obejmuje kosztów dostawy Towarów.

4.3. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Sklepie Internetowego ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu.

4.4. Kod Rabatowy, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej, uprawnia do skorzystania z Rabatu od otrzymania przez Uczestnika wiadomości na adres mailowy, o której mowa w ust. 4.1. powyżej, do końca roku kalendarzowego.

4.5. Kod Rabatowy, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej, podlega jednorazowej oraz niepodzielnej realizacji.

4.6. Rabat nie uprawnia do obniżenia ceny nabycia Towarów, których cena została już obniżona w ramach promocji, wyprzedaży lub wykorzystania innego Rabatu lub kodu Rabatowego.

4.7. Kod Rabatowy, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej, nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.8. Towary nabyte przez Uczestnika z wykorzystaniem Rabatu podlegają ogólnym warunkom odstąpienia od Umowy zawartej na odległość oraz złożenia reklamacji w przypadku wady Towaru, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4.9. Przy zakupie Towarów w Sklepie Internetowym aby skorzystać z Rabatu Uczestnik zobowiązany jest wpisać podany kod Rabatowy w polu ”MAM KOD RABATOWY” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego. Rabat jest naliczany, o ile nabywane Towary spełniają warunki objęcia ich Rabatem na zasadach przewidzianych w Regulaminie Usługi Newslettera E-mail.

4.10. Każdy Uczestnik może skorzystać z Rabatu jeden raz. Ponowne zawarcie Umowy zgodnie z treścią §3 ust. 3.2. powyżej nie będzie wiązało się z ponownym otrzymaniem przez Uczestnika kodu Rabatowego, o którym mowa w ust. 4.1. powyżej.

§ 5 Obowiązki informacyjne

5.1. Regulamin Usługi Newslettera E-mail dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

5.2. Polityka prywatności dostępna na stronie Sklepu Internetowego.

5.3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo.

§ 6 Skargi

6.1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem Usługi Newsletter E-mail, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej Usługi.

6.2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (Edilson Jewellery 03–291  Warszawa, ul. św. Wincentego 114/325) z dopiskiem „Skarga – Usługi Newslettera E-mail”.

6.3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.

6.4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 7 Zmiana Regulaminu

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi Newslettera E-mail w każdym czasie w przypadku: (1) zmiany podmiotowej Organizatora, (2) zmian Systemu technologicznego mającego wpływ na Usługę Newslettera E-mail, (3) zmian organizacyjnych i logistycznych, wpływających na świadczenie Usługi Newslettera E-mail.

7.2. Z zastrzeżeniem ust. 7.3. poniżej, każda zmiana Regulaminu Usługi Newslettera E-mail będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej www.edilson.pl.

7.3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu Usługi Newslettera E-mail w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.

7.4. Zmieniony Regulamin Usługi Newslettera E-mail obowiązuje Uczestnika nie wcześniej niż od daty wejścia w życie zmienionego Regulaminu Usługi Newslettera E-mail w sposób wskazany w niniejszym ustępie, chyba że w tym terminie Uczestnik złoży oświadczenie o rezygnacji z Newslettera E-mail w sposób opisany w § 3 ust. 3.8. Regulaminu Usługi Newslettera E-mail.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newslettera E-mail, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

8.2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi Newslettera E-mail przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi Newslettera E-mail poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.edilson.pl.

8.3. Uczestnik zostanie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia przez Organizatora Usługi Newslettera E-mail w formie wiadomości mailowej na podany adres mailowy.

 

Regulamin Usługi Newsletter E-mail do pobrania.

do góry do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl